نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نظریة خطا را در فلسفة اخلاق جدید جان مکی مطرح کرد. بر اساس این نظریه، تمام قضایای اخلاقی کاذب‌اند. از دهة 1970 به این سو، تلاش گسترده‌ای برای تبیین اخلاق با استفاده از نظریة تکامل زیستی شده است. مایکل روس، اول بار از تبیین تکاملی اخلاق برای دفاع از نوعی نظریة خطا استفاده کرد. بر اساس این نظریه، انتخاب طبیعی در تمام انسان‌ها توهم عینی بودن اخلاق را نهاده است. کارکرد این توهم همگانی، افزایش «تناسبِ شامل» افراد است. ریچارد جویس در ابتدا بر اساس تعریفی خاص از اخلاق، و با استفاده از انتخاب طبیعی، دلیل آورد که گفتمان اخلاقی‌ای که بایدِ اخلاقی را به افعال و دیگر امور، حمل می‌کند، صادق نیست. اما بعد تعریفش از اخلاق را گسترد و این بار با استفادة بیشتر از شواهد تجربی، به ویژه تبیین تکاملی اخلاق، نتیجه گرفت که باید باورهای اخلاقی را به حال تعلیق درآورد. من بیشتر بر اساس نوعی فضیلت‌گرایی در اخلاق، علیه این نظریات استدلال می‌کنم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Rejection of Ethical Error Theory based on Evolutionary Explanation of Ethics

نویسنده [English]

  • hasan miandari

چکیده [English]

Error theory in modern ethics is known by the name of John Mackie. According to him, all moral claims are false. Since 1970s, there has been a great deal of research to explain human ethics by biological evolutionary theory. Michael Ruse uses evolutionary explanation of ethics to found his version of ethical error theory on. According to him, ethics is objectified by natural selection. But it is in fact an illusion to increase individuals' inclusive fitness. Based on a specified definition of ethics and of natural selection, Richard Joyce argues that all ethical discourse that predicated ethical ought to actions and other things is not true. But then, he broadens his definition of ethics and uses much more empirical evidence to argue that all moral beliefs have to be suspended. I argue against such error theories mostly based on a kind of virtue ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • error theory
  • Evolutionary theory
  • virtue ethics