نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دانشگاه تبریز

چکیده

برحسب خوانش رورتی از سنت فلسفة تحلیلی، زبان به مثابة یک واسطه/ رسانه برای انعکاس واقعیات بیرونی عمل می‌کند و همین مستلزم قبول یک واقعیت پیشینی و مستقل از ماست. اما رورتی معتقد است که زبان آینه‌ای برای بازنمود حقایق فرازبانی نیست؛ بلکه ابزاری برای تحقق‌بخشیدن به اهداف انسان‌ها و سازگاری با زیست‌بوم است و همین ویژگی باعث تنوع آن ابزارها می‌شود. او مدعی است ما هستیم که با خلق واژگان جدید همواره به جهان معنا می‌بخشیم و جدا از این واژگان، هیچ واقعیتی وجود ندارد؛ یعنی خروج از زبان محال است. حال این مسئله مطرح است که آیا زبان واقعیتی ذهنی است یا اینکه باید با متعلقی خارجی مطابقت داشته باشد؟ در هر صورت رورتی از ترس رئالیست بودن از ادعای مطابقت با متعلق خارجی می‌گریزد. در این مقاله می‌کوشیم تا ادعای رورتی را به چالش بکشیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Concept of Language in Rorty's Thought

نویسندگان [English]

  • mohammad asghari 1
  • nabiollah soleymani 2

چکیده [English]

According to Rorty's reading of the analytic philosophy, the language acts as a media for reflecting external facts, and this view involves accepting a kind of a priori and mind-independent reality. However, Rorty holds that the language is not a mirror for representation of metalingustic facts, but it is a tool for realizing human's ends and coping with the surroundin ecology, the point that gives rise to varitation of the mentioned tool. Rorty thinks that it is we, human beings, who by creating new words give meaning to the world, and apart from these words, there is no fact at all. In other words, the departure form the language is impossible. Now, we can ask whether the language is merely a mental reality or it has to cope with an external object, the possiblity from which Rorty escapes in fear of realism label. In this paper, we try to challenge Rorty's view about the mentioned question

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • coping
  • ecology
  • corresponding
  • Language
  • Rorty