نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه قم

2 دانجوی دانشگاه قم

چکیده

نیکلای بردیایف، فیلسوف مذهبی و سیاسی روسیه که در دورۀ حیات خود شاهد رخدادهای مهم سه انقلاب روسیه و دو جنگ جهانی بود. پس از انقلاب 1917 روسیه برای مدت کوتاهی استاد ممتاز فلسفه در دانشگاه دولتی مسکو بود، اما انتقاد وی از بلشویک‌ها در نهایت موجب شد در 1922 از روسیه به خارج تبعید شود. او به گروهی از متفکران تعلق دارد که می‌کوشند به بسط یک جهان‌بینی مسیحی بپردازند. بردیایف به عنوان یک فیلسوف اجتماعی و اخلاق‌گرا نگارندۀ کتاب‌ها و مقاله‌های متعدد در حوزه‌های مختلف است،. همچنین وی فلسفۀ شخص‌گرایانه‌ای را با دقت ترسیم کرده و آرای جدیدی را به عنوان اگزیستانسیالیست مسیحی بیان کرده است؛ روش فلسفی وی شهودی و موجزنویسانه است نه استدلالی و نظام‌مند. مقالۀ حاضر‌، نگرش فلسفی بردیایف را در سه حوزۀ معرفت‌شناسی، متافیزیک و فلسفۀ اخلاق بررسی و نقد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nikolay Berdyayev's Philosophical Attitude: Epitemoligy, Metaphysics, and Ethics

نویسندگان [English]

  • mohsen javadi 1
  • hamid bakhshandeh 2

چکیده [English]

Nikolay Berdyayev, the Russian religious and political philosopher, observed three revoloutions in Russia and two world wars in his life. After 1917 revoloution in Russia, he was a distinguished professor of philosophy in the state university of Moskow for a short time. But, his criticisms about bolshevics' manner led him to be exiled from Russia in 1922. Berdyayev is one of thinkers who try to develop a Christian worldview. As a moralist social philosopher, he authored numerous essays and books in his life. Specially, he has developed a solipsistic philosophy in details and suggested new ideas as a Christian existentialism. His philosophical method is intutionistic and laconic rather than argumentative and systematic. In this paper, we discuss and criticize Berdyayev's Philosophical attitude in three fields of epitemoligy, metaphysics, and ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Berdyayev
  • intuition
  • unified knowledge
  • the Unground
  • gost
  • Nature
  • the morality of creativity