نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

گزاره‌های احتمالاتی دستة خاصی از گزاره‌ها هستند که در گفتار روزمره و علمی استفاده‌های فراوان دارند. تحلیل مفهوم و تعبیر احتمال برای بررسی جایگاه این گزاره‌ها در علم مسأله‌ای اساسی است. تدقیق مفهوم احتمال و تعبیر آن برای فهم و ارزیابی محتوای گزاره‌های علمی ضرورت دارد. در این مقاله پس از معرفی دستگاه استاندارد اصل موضوعی احتمالات معرفی می‌گردد و پس از آن اشارة مختصری به تعابیر متفاوت احتمال خواهد شد. سه دستة اساسی از تعابیر احتمال وجود دارد: تعبیر منطقی، تعبیر ذهنی، تعبیر عینی (تمایلی). تعبیر ذهنی به‌عنوان پایة بیزگرایی مورد توجه بیشتری قرار دارد. هدف اصلی در این مقاله بررسی تعبیر ذهنی احتمال است که طی آن، دو دسته استدلال در باب توجیه پیروی درجات باور از اصول نظریة احتمال مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interpretation of Probabilistic Statements in Science

نویسندگان [English]

  • amir ehsan karbasi zadeh 1
  • meysam mohammad amini 2

چکیده [English]

Science often seems to issue statements about probability of some occurrence. In this paper, we will take a look at three different interpretations of probability. What all of these interpretations share is that they satisfy the Kolmogorov axioms of probability. Briefly discussing each interpretation and its problems, we will focus on the subjective or Bayesian interpretation. Many philosophers have tried to understand evidence using probability. When there is uncertainty about a scientific hypothesis, observational evidence can sometimes raise or lower the probability of the hypothesis. Bayesianism is the most available version of this idea. According to the Bayesians, a probability measures a person’s degree of confidence in the truth of some proposition relative to available evidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • probability
  • classical interpretation
  • frequency interpretation
  • subjective interpretation
  • Kolmogorov