نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاهعلامه طباطبایی

چکیده

آدامز متفکری مسیحی است که سعی دارد به شیوه‌ای فلسفی، چارچوبی دینی برای اخلاق ارائه کند که به دلیل عدم ابتناء بر باورهای دین خاصی، با صور گوناگون اخلاق دینی سازگار باشد. در این چارچوب، الزامات اخلاقی بر مبنای باور به خداوند، که اصل مشترک همه ادیان الهی است، تفسیر می‌شوند؛ اما خدایی که خیر، زیبایی و عشق نامتناهی است، و دیگر موجودات به میزان شباهتشان با خداوند، خیر و شایسته تحسین‌اند. در اندیشه آدامز، عشق به خیر، رکن اساسی زندگی ایدئال یا آرمانی را تشکیل می‌دهد، و فضیلت یا علوی که فرد به واسطه آن به خیر التفات دارد، شرط تحقق آن ‌می‌باشد. در نظریه اخلاقی وی، همه فضائل، اخلاقی‌اند و ذاتاً ارزشمند، و هر کدام به گونه‌ای در ایجاد زندگی ایدئال نقش دارند. هدف این مقاله ارائه تصویری از زندگی ایدئال در اندیشه‌های آدامز است. به دلیل آنکه تحلیل این تصویر بدون پردازش نظریه اخلاقی وی، معنا و جایگاه خیر نامتناهی و فضیلت میسر نیست، از این رو، در مقاله حاضر به تبیین این سه مهم پرداخته می‌شود. در این رابطه بر نقش کثرت‌گرایانه ارزش‌ها و التفات به خیر تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Image of an Ideal Life in Robert M. Adams’ Thoughts

نویسنده [English]

  • zahra khazaei

چکیده [English]

Robert M. Adams is a Christian thinker who tries to propose, in philosophical methods, a theistic framework for ethics. Since it is not based on particular religious beliefs, it is compatible to different forms of theistic ethics, including forms of Jewish and Islamic as well as Christian ethics. So, in this framework, moral obligations are explained on belief in God, which is the common principle among all divine religions, as infinite Good, beauty and love, and other things are excellent and admirable insofar as they resemble God. In Adams’ thought, loving the Good has the fundamental role in making ideal life and the virtue or excellence is its necessary qualification. In his moral theory, all virtues are moral and intrinsically excellent, so everyone plays a role in creating ideal life. The aim of this article is to elucidate the image of a morally ideal life in Adams’ thoughts. Since the analysis of this image is not possible except to explain Adams’ moral theory and also his idea on the meaning and the status of infinite good and excellence, they will be elucidated here. In this regard, the pluralist role of values and focus on goodness are emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ideal life
  • moral life
  • Adams
  • infinite good
  • Virtue
  • excellence