نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

آلوین گلدمن در مقالة «باور موجه چیست؟» به اختصار یکی از جنجالی‌ترین و در عین حال تأثیرگذارترین نظریه‌های توجیه – یعنی نظریة اعتمادگرایی فرایندی- را صورت‌بندی کرده است. در نوشتار حاضر ابتدا تلاش خواهد شد تا نظریة گلدمن در قالبی ساده و همه‌فهم بیان شود. سپس نقاط قوت و ضعف این قرائت از اعتمادگرایی فرایندی مورد سنجش قرار خواهد گرفت. ایراد شیطان دکارتی، ایراد کلیت یا شمول، نداشتن دلیل برای اعتمادپذیر دانستن فرایند و وضعیت باورهای حاصل از درون‌‌نگری از مهم‌ترین ایرادات وارد بر این قرائت از اعتمادگرایی است. بررسی اعتبار و اهمیت این ایرادات بخش دیگری از این مقاله را تشکیل خواهد داد. در پایان نشان داده خواهد شد که اعتمادگرایی فرایندی توانایی حل پاره‌ای از مسائل معرفت‌شناختی، نظیر مسائل گتیه، را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of Process Reliabilism in "What is justified belief?"

نویسندگان [English]

  • abdollah ansaari 1
  • jalal peykani 2

چکیده [English]

Process reliabilism is one of the most important, and impressive theories in epistemology that was formulated by Alvin Goldman in "What is justified belief?" in 1970s. In this paper, first, we describe process reliablism in a simple form. Then, we criticize this theory and explain it's advantages as well as it's dark points. Descartian evil demon problem, generality problem, lacking any reason for taking the process as a reliable process and the status of the beliefs results from introspection, are the most important problems of this version of the reliabilism. In other section of the paper, we explore the validity of these problems. Finally, it will be illustrated that process reliabilism has the capacity to solve some of the epistemic problems, such as Gettier counter examples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alvin Goldman
  • process reliabilism
  • internalism
  • externalism
  • evil demon problem
  • generality problem
  • introspection