نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تصور غالب بر این است که کانت بحث زمان را فقط در حسیات استعلائی و در تحلیل استعلائی در بحث شاکله مطرح کرده است، ولی این تصور چندان درست نیست، حقیقت این است که سراسر فلسفه نقادی کانت به خصوص نقد عقل محض، بحث زمان است. در واقع کانت در نقد عقل محض نوعی خاص از مابعدالطبیعه را بنیان می‌گذارد که می‌توان آن را مابعدالطبیعه زمان نامید و بدین‌گونه او موضوع مابعدالطبیعه را از وجود به زمان تغییر می‌دهد. در واقع کانت معتقد است که انسان موجودی زمانی است و بر این اساس، فقط می‌تواند در امور زمانی و به نحو زمانی فکر کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Kant, the Founder of Metaphysics of Time

نویسنده [English]

  • mehdi taaherian

چکیده [English]

It is prevalently perceived that Kant considered the debat of time only in transcendental aesthetic and schematism of categories of understanding, but this imagination is not absolutely correct. It is right that Kant's whole critical philosophy, especially critique of pure reason, is the debat of time. In fact, Kant in Critique of Pure Reason, founded a sort of metaphysics which can be called metaphysics of time and on this base he changed subject of metaphysics from being to time. Indeed, Kant believes that Human is a temporal being so he can only think about temporal subjects in a choronological manner

کلیدواژه‌ها [English]

  • woman
  • Feminism
  • Religion
  • Islam
  • man
  • alimony