نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طبابایی

چکیده

هیدگر از نخستین متفکرانى است که در تکنولوژى به بررسى شأن وجودى تکنولوژى، روح حاکم بر آن و نسبت آن با علم جدید و هنر پرداخت. در این مقاله سعی برآن است تا تصویر دقیق‌تری از «ماهیت تکنولوژی» در نزد هیدگر ارائه شود و ارزیابی مناسب‌تری نسبت به بدبینانه یا خوش‌بینانه بودن فلسفه تکنولوژی او به عمل آید. به نظر هیدگر، «ماهیت تکنولوژی» اصلاً چیز فنی نیست. او از معنای ابزاری تکنولوژی عبور می‌کند و به دنبال درک «ماهیت تکنولوژی» از طریق فرهنگ یونانی است. برای این منظور، مفهوم تکنولوژی را بر اساس تفسیر خاصی از علیت که مبتنی بر ظهور است، طرح می‌کند. بر این اساس، تکنولوژی نوین ظهور است اما نه اصیل‌ترین و برترین ظهور وجود چون در آن تبیین و تفسیر و شناسایی جهان مقصود نیست بلکه مقصود تغییر جهان است. «ماهیت تکنولوژی» اگرچه بدون بشر و نسبت او با هستی موضوعیت پیدا نمی‌کند، اما در عین حال، چنین نامستوری‌ای انسان را در سلطه خود می‌آورد و او را کنترل می‌کند و راه چاره برای انسان، برقراری نسبت آزاد با تکنولوژی است. این گونه فهم «ماهیت تکنولوژی» مؤید این است که هیدگر بر ضد تکنولوژی نیست، بلکه در نظر او، نباید تکنولوژی باعث غفلت انسان شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The "Nature of Technology‎" in Heidegger‎'s Philosophy

نویسندگان [English]

  • mohammad reza asadi 1
  • mohammad mehdi musavi mehr 2

چکیده [English]

Heidegger‎ is one of the earliest thinkers who, in technology‎, studied the existential status of technology‎, its dominant gist, and its relation to the modern science and art. This articles aims to show a more precise image of Heidegger‎'s "nature of technology‎" and present a more proper assessment on the pessimistic or optimistic quality of his philosophy‎ of technology‎. Heidegger‎ believes that the "nature of technology‎" is not technical in any way. He passes over the instrumental meaning of technology‎ and seeks an understanding of the "nature of technology‎" through Greek culture. Therefore, it introduces the concept of technology‎ on the basis of a special interpretation of causality that is based on aletheia. Upon this basis, the modern technology‎ is aletheia, but not the best and the most original aletheia of existence, because it aims to change the universe, rather than to elucidate, interpret and define it. Though the"nature of technology‎" cannot be meaningful without reference to man and his relation to the universe, such an aletheia dominates human being and controls him. The solution for human is to have a free relation to technology. This understanding of the nature of technology proves that Heidegger‎ is not against technology, but he argues that it should not cause our negligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heidegger
  • Technology
  • Causality
  • aletheia
  • ge-stell