نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس

2 هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

برخی فیلسوفان برای اثبات ناممکن بودن مدل کردن ذهن با ماشین از قضیۀ گودل و نتایج آن استفاده کرده‌اند. در فلسفۀ ذهن استدلالات مبتنی بر قضیۀ گودل را استدلالات گودلی می‌نامند. در این مقاله قصد داریم که سه استدلال گودلی را مورد نقد و بررسی قرار دهیم. این استدلال‌ها به ترتیب توسط رودی روکر، جان راندولف لوکاس و راجر پنروز ارائه شده‌اند. تلاش می‌کنیم تا نشان دهیم: (الف) بخشی از استدلال روکر مقبول و بخشی از آن مردود است؛ (ب) استدلال لوکاس به کلی مردود است؛ و (پ) بخشی از استدلال پنروز مقبول و بخشی از آن مشکوک است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critique of Three Gödelian Arguments in Philosophy of Mind

نویسندگان [English]

  • mohammad zare' pour 1
  • mohammad ali hojati 2

چکیده [English]

Some philosophers apply Gödel incompleteness theorems to show that modeling the mind by means of a machine is not possible. Arguments based on these theorems are called Gödelian arguments in philosophy of mind. In this article, we want to criticize three Gödelian arguments. These arguments have been presented, respectively, by Rudy Rucker, John Randolph Lucas and Roger Penrose. We try to show that: (a) some parts of Rucker’s argument are and some other parts of it are not sound; (b) Lucas' argument is absolutely failed; and (c) some parts of Penrose’s argument are sound and some other parts of it are doubtful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mind-machine identity
  • formal system
  • Gödel theorem
  • Gödelian arguments
  • Rudy Rucker
  • John Randolph Lucas and Roger