نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نگارنده در این مقاله ابتدا به مختصات فهم هنری که خصائصی ممتاز دارد اشاره کرده و کوشیده است به پرسش «هنر چیست؟»‌ پاسخی در خور عرضه کند. از آنجا که پاسخ مذکور متضمن مؤلفة ارزش در تعریف هنر است، وی به‌اختصار به جایگاه ارزش در تلقی متفکران صاحب‌نامی چون کانت، هگل، آدورنو و هیدگر می‌پردازد و سپس به این جمع‌بندی می‌رسد که تلقی هنری هیدگر بهره‌مند از ویژگی‌هایی است که با استمداد از آن می‌توان زمینه‌هایی مناسب فراهم آورد از برای پیوند و مذاکره میان بدیل‌های مختلفی که دربارة ارزش هنر و آثار هنری فلسفه‌پردازی کرده‌اند و احیاناً آراء‌شان به‌دشواری قابل جمع‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Artistic Understanding is Unique. Heidegger’s Artistic Conception, an area for conjoining of Philosophical Views about the Art

نویسنده [English]

  • ahmad ali heydari

چکیده [English]

In this paper, it is tried to consider the characteristics of the artistic understanding and to propound a proper answer to the question that “what is the art?” Since, this answer involves the element of value, the status of this element in the views of thinkers such Kant, Hegel, Adorno and Heidegger are considered. The main conclusion of the paper is that Heidegger’s artistic conception enjoy characteristics relying on which we can prepare an area for conjoining different philosophical views about the value of the art and the works of art that gathering them together may seem very problematical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • art
  • aesthetics
  • Aesthetical Experience
  • Artistic value
  • Kant
  • Hegel
  • Adorno
  • Heidegger
  • truth