نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه امام خمینی

چکیده

پرسش اصلی در این مقاله این است که آیا در نظریه اخلاقی کانت ممکن است فاعل اخلاقی در تشخیص حکم صحیح اخلاقی دچار اشتباه شود یا خیر. برای پاسخ به این پرسش ابتدا به تعیین جایگاه حکم اخلاقی اشتباه در نظریه اخلاقی کانت می‌پردازیم و سپس با بیان دو اصل اساسی نظریه اخلاقی کانت یعنی اصل کلیت احکام اخلاقی و اصل خودآیینی اراده نشان می‌دهیم که از نظر کانت این دو اصل دارای وحدت‌اند و این وحدت برای نظریه اخلاقی او یک امر اساسی است. همین امر باعث می‌شود کانت نتواند در نظریه اخلاقی خود امکان حکم اخلاقی اشتباه را بپذیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Possibility of Wrong Ethical Judgment in Kant’s Ethical Theory

نویسنده [English]

  • masoud seyf

چکیده [English]

The main question of this article is whether it is possible in Kant's ethical theory that an ethical agent commits mistake in recognizing a right ethical judgment or not. In order to reply to this question, first the place of wrong ethical judgment in Kant's ethical theory is considered. Then, by referring to the two main ethical principles in Kant's theory, i.e. universality and autonomy, it is tried to show that these principles are united in Kant’s view and this unity constitutes the basis of his theory and makes him not to accept the possibility of wrong ethical judgment in his ethical theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kant
  • Ethical theory
  • Universality
  • Autonomy
  • duty