نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده

این مقاله به بررسی رابطة عقل و ایمان در اندیشة اگزیستانسیالیستی کی‌یرکگور می‌پردازد. کی‌یرکگور ایمان را با واژه‌هایی همچون «شور»، «جهش» و «رابطه با خدا» توصیف می‌کند و آن را برتر از عقل و گاهی در تضاد کامل با آن می‌پندارد. به نظر کی‌یرکگور ایمان می‌تواند ما را نجات دهد، اما نمی‌توان ایمان را با عقل شناخت. وی در تعارض میان عقل و ایمان جانب ایمان را می‌گیرد و از این رو «ایمان‌گرا» خوانده شده است. این مقاله می‌کوشد نشان دهد که کی‌یرکگور در تشریح ماهیت ایمان گریزی از نوعی عقل‌گرایی لیکن نه از نوع عقل‌گرایی روشنگری ندارد. برای نشان دادن این امر به آراء برخی مفسران اندیشة کی‌یرکگور نیز استناد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Irreconcilable relation of "Reason" and "Faith" in Kierkegaard's Thought

نویسنده [English]

  • mohammad asghari

چکیده [English]

This article considers the relation of reason and faith in Kierkegaard's existentialist Thought. Kierkegaard describes the faith as a kind of "passion", "leap" or "relation to God" and believes that it is over reason and sometimes has position that is completely against reason. According to Kierkegaard, the faith can save us but we cannot know the faith by reason. He defend faith against reason, hence he is called a "Fideist." In addition, this article tries to show that it is found a sort of rationalism in Kierkegaard’s works, especially when he is articulating the nature of faith; but his rationalism is not similar to the rationalism of enlightenment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • faith
  • Reason
  • Leap of faith
  • God
  • Abraham
  • christianity