نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در مورد اینکه جعل و آفرینش به چه چیزی تعلق می‌گیرد، نظریات گوناگونی ارائه شده است و در میان آراء مختلف، مرحوم امام خمینی (قدس سره) نظری خاص در مسئله جعل دارند و با توجه به اینکه ایشان قائل به توحید عرفاء یعنی وحدت شخصی وجود بوده‌اند و طبق این دیدگاه نمی‌توان گفت که وجود مجعول است، چرا که کثرت حقیقی در موجودات تحقق می یابد، امام مجعول را ماهیت می داند. این مجعول، به معنای مجعول بالذات نیست، بلکه به معنای ظهوری است به تبع ظهور وجود و ایشان می‌فرمایند که میان قول به اصالت وجود و مجعولیت ماهیت و همچنین میان مجعولیت ماهیت و مجعولیت وجود را جمع کرده‌اند. این نظر مورد نقد برخی از محققان قرار گرفته است. در این مقاله به نقد و بررسی نظر حضرت امام پرداخته می‌شود و نشان داده خواهد شد که نقدهای مذکور، با توجه به مبنایی که ایشان دارند، وارد نیستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criticism and Analysis of Imam Khomeini's View about Making of Things

نویسندگان [English]

  • sadrodin taheri 1
  • mohammad hadi tavakoli 2

چکیده [English]

There are different viewpoints about the question that “what is the creation and making of things?” Among various theories about this question, decedent Imam Khomeini (peace be upon him) has special viewpoint. Imam believes to the mystic’s monotheism, (i.e. oneness of being) and according to this view it cannot be said that existence is a creature, because the result of this position is real multiplicity in being. In contrast, Imam says that the made thing is quiddity, but this made thing is not the primary creature but is a kind of appearance following the appearance of the existence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creature
  • priority
  • oneness of being
  • trig existence
  • immovable life
  • appearance and immanence
  • emission