نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

مسئله شناخت، یکی از مهم‌ترین مسائل فلسفه جدید است و حتی سرلوحه مباحث دیگر را تشکیل می‌دهد. در این مبحث معمولاً مسائلی چون مبنا و منبع شناخت، ابزار و روش شناخت، متعلق و قلمرو شناخت، معیار اعتبار شناخت و هدف و غایت شناخت بررسی میشوند. در این مقاله، برآنیم با در نظر گرفتن این مؤلفه‌ها به بررسی مبانی معرفتشناسی مدرن بپردازیم و توانایی فلسفه جدید را، با ارائه چارچوبی مناسب و کامل برای شناسایی، مورد پرسش قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Modern Epistemological Bases

نویسنده [English]

  • ali karbasi zadeh esfahani

چکیده [English]

The problem of knowledge, not only is one of the most important problems in modern philosophy, but also is the top of other problems. This field usually discuses issues such as the base and the source of knowledge, the object and the domain of knowledge, the value criterion of knowledge, and finally the end of knowledge .Here we are going to study the modern epistemological bases considering those elements, and to inquire the ability of the modern philosophy in proposing a complete and suitable format for the knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modern
  • modernity
  • epistemology
  • Subjectivism