نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله با بررسی نظریات مختلف ابعاد در ریاضی و فیزیک، امکان وجود بعدی سوای ابعاد رایج را با استدلالهای فلسفی ثابت کرده و به ارائه راهحل عبور از محدودیت ذهنی برای درک ابعاد فراخ‌تر پرداخته است و به طور ویژه با دلایل و شواهد مختلف، بعد «انبساط» یا «ماکرومیک» (macromic) را به عنوان بعد پنجم جهان معرفی می‌کند. این بعد مربوط به میزان بزرگی یا کوچکی شیء است و بستگی به «مقیاس» (scale) آن دارد. در واقع، تفاوت اشیاء از لحاظ نگاه ماکروسکوپیک (macroscopic) و میکروسکوپیک (microscopic) که بشر از دیرباز با آن آشنا بوده است، مربوط به این بعد از ماده است. نتایج برخاسته از فرض ابعاد بیش از سه بعد می‌تواند در عرصه مسائل فلسفی و عرصههای مرتبط با آن در دیگر حوزهها تأثیرگذار باشد که به بیش از چهل مورد از آنها در انتهای مقاله فهرست‌وار اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Probability of the Fifth Dimension and the Relevant Theories (A Scientific-Philosophical Analysis)

نویسندگان [English]

  • sadrodin nadei 1
  • hoseyn kalbasi ashtari 1
  • amir hoseyn banki purfard 2

چکیده [English]

While analyzing different theories on dimensions in mathematics and physics, this article argues for the existence of another dimension, different from other dimensions through philosophical reasons and gives a breakthrough to overcome the mental constraints for understanding greater dimensions and specially, by various reasons and proofs, introduces the expansion or macromic dimension as the fifth dimension. This dimension is associated with an object's largeness or smallness and depends on "scale". In fact the difference between objects from macroscopic and microscopic viewpoints that is familiar for human being since ancient times deals with this material dimension. The consequent results of assuming more than 3 dimensions may influence the domain of philosophical issues and other relevant domains. More than 40 of these domains have been listed at the end of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dimension
  • expansion
  • macromic dimension
  • Place
  • ultraspace