نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه شاهد

2 هیئت علمی دانشگاه علامه

3 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با توجه به اهمیت آموزش فلسفه به کودکان در دوران معاصر، این مقاله با استفاده از روش تطبیقی به تبیین اهداف آموزش فلسفه به کودکان پرداخته است. نتایج به دست آمده در این بررسی نشان می‌دهد که از مهم‌ترین اهداف آموزش فلسفه به کودکان، برای مثال در ایالات متحده، پرورش تفکر و استدلال و بهبود یادگیری و به طور کلی پرورش مهارت‌هایی است که هر فرد در بزرگسالی به آن نیازمند است؛ در آرژانتین، پرورش تفکر و روحیۀ انتقادپذیری؛ در انگلستان، پرورش تفکر و چگونگی شهروندی و پرورش روحیۀ گفت‌وگو و کاوشگری؛ در استرالیا، پرورش تفکر، پرورش روحیۀ پرسشگری و انتقادی و نیز قضاوت؛ در فرانسه، پرورش و تقویت تفکر، مفهوم‌سازی و مسئله‌پردازی؛ و در دانمارک، پرورش تفکر و توسعۀ توانایی‌های فردی و اجتماعی است. همۀ این کشورها پرورش تفکر را از اهداف مهم آموزش فلسفه به کودکان می-دانند و از این نظر به یکدیگر شباهت دارند؛ همچنین در اهدافِ پرورشِ روحیۀ قضاوت و پرورش روحیۀ استدلال بین اکثر کشورها شباهت وجود دارد. تفاوت اهداف، به ویژه اهداف ایالات متحدۀ امریکا با دیگر کشورها، در پرورش تمایلات دمکراتیک و نیز درگیر کردن کودکان با کندوکاو فلسفی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparative Explanation of the Aims of Teaching Philosophy to Children in Different Countries

نویسندگان [English]

  • mohsen farmahini farahani 1
  • mohammad hasan mirza mohammadi 2
  • esmaeel kharestani 3

چکیده [English]

Teaching philosophy to children is an important and new discipline in the contemporary world. This article along with a comparative study explains the aims of teaching philosophy to children in different countries such as USA, Argentina, England, Australia, France, and Denmark. The results of this survey make clear the aims of those countries and show the difference and similarity between their intentions and purposes. All of them have common grounds in developing thought and argumentation, improving education, and spreading critical thought; however the advancement of children's democratic tendencies only belongs to the countries like as USA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative explanation
  • teaching philosophy to children
  • different countries