نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بحث رویت خدا، یکی از مباحث پر جنجال کلامی است. اشاعره معتقدند خدا را در آخرت با چشم سر می توان دید و در اثبات ادعای خود هم دلیل عقلی آورده اند و هم دلیل نقلی. دلیل عقلی متکلمان اشعری، که نخستین بار از سوی ابوالحسن اشعری مطرح شد و به گونه های مختلف تقریر گردیده از جهات مختلف مخدوش است. از این رو اشاعره از جمله امام فخر رازی به این نتیجه رسیده اند که از راه عقل نمی توان اثبات رویت کرد و تنها راه اثبات آن تمسک به ظواهر قرآن و روایات است. در این مقاله تلاش شده است جنبه های مختلف این دلیل بررسی و نقادی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Review of Ashāirah's Intellectual Proof on the Seeing of God

نویسنده [English]

  • nosratollah hekmat

چکیده [English]

One of the important eschatological events in Islamic theology is the seeing of God, which requires numerous controversial debates. Arguing with the rational and traditional proofs, Ashāirah believe in the seeing of God with the eye of the head. The logical argumentation, which innovated by abu'l-Hassan al-Ash'ari for the first time and was reclaimed by others in various versions, due to arguing that God can be the object of human vision fell into disrepute and went into a decline. Hence, Ash'arites such as Imām Fakhr al-Rāzī concluded that matters of faith like as the seeing of God cannot be demonstrated through a rational way with beseeching to human reason, but the only path for corroborating them is appealing to the outward of Qur'ān and Hadīth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Seeing of God
  • Intellectual Proof
  • Transmitted Proof