نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از دل مشغولی های ویتگنشتاین در سراسر دوران زندگی اش مساله دین بود او بیشتر به زبان باور دینی می پرداخت. اما فریزر با نگارش شاخه زرین ویتگنشتاین را برانگیخت تا علاوه بر باور دینی از عمل دینی نیز سخن بگوید. فریزر با محور قرار دادن چگونگی سلطه انسان بر طبیعت، ادوار زندگی انسان را به سه دوره جادو، دین و علم تقسیم می کند. وی دو دوره اول را دوران کودکی و دوره سوم را دوره بلوغ انسان برای غلبه بر طبیعت ذکر می کند. به اعتقاد فریزر جادو و دین بر دو پایه نظر و عمل استوار است که از طرفی نظر بر عمل تقدم دارد و از طرف دیگر اعمالی که در آنها انجام می شود با نگرش ابزار انگارانه صورت می بندد. ویتگنشتاین در مخالفت صریح با فریزر، موضع او را عقل انگارانه خوانده و به جای تقدم نظر بر عمل، بر غریزی بودن اعمال آیینی، و به جای تفسیر ابزارانگارانه بر تفسیر بیان انگارانه تاکید می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Wittgenstein's "Remarks on Frazer's Golden Bough" (Religious praxis and its formation)

نویسنده [English]

  • atieh zandieh

چکیده [English]

One of Wittgenstein's concerns throughout his life was religion. He was involved in the language of religious "belief" more than anything, but by Frazer's Golden Bough he was encouraged in addition to the religious belief, to speak out about the religious practice as well. Wittgenstein in responding to Frazer's opinions, which are based on two essential axes, put forwards his remarks generally in two parts. In this paper, the writer would present a perspective of Frazer's main ideas on the so called three stages in philosophy, i.e. magic, religion, and science, which would be considered according to instrumentalism and believing in priority of theory to praxis in traditional practices. Hence, the writer would examine Wittgenstein's remarks in contrast with Frazer's, and would offer an utterable interpretation of the traditional practices and emphasize on their innate attribute, and accordingly, on the priority of praxis to theory. At the end of the paper, the writer would assess Wittgenstein's words.

کلیدواژه‌ها [English]

  • utterance
  • traditional practice
  • traditional animal
  • magic
  • instrumentalism
  • explication