ادراکات اعتباری: سنجش تعاریف ارائه شده و عرضه تعریف بدیل

حسین کلباسی اشتری؛ مهدی کوشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22054/wph.2022.63401.2016

چکیده
  علامه طباطبائی از تعابیر گوناگونی برای تعریف ادراکات اعتباری بهره برده‌‌اند؛ اما هیچ‌یک از آن‌ها تمامی شاخص‌های یک تعریف مطلوب، مانند جامع بودن، مانع بودن، روشن‌تر و شناخته‌شده‌تر بودن معرِّف نسبت به معرَّف و غیره، را دارا نیستند. لذا این نوشتار درصدد است تعریفی از ادراکات اعتباری ارائه کند، که حتی‌الامکان ضمن رعایت الزامات ...  بیشتر