تعارض درونی در رئالیسم درونی

حامد قدیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/wph.2021.47209.1771

چکیده
  اواخر دهه‌ی هفتاد میلادی تا اوایل دهه‌ی نود میلادی، پاتنم نظریه‌ای پروراند که به رئالیسم درونی مشهور بود و شعارش از این قرار بود: «ذهن و جهان در کنار یک‌دیگر به ذهن و جهان سروشکل می‌دهند.» رئالیسم درونی دو مولفه‌ی اصلی داشت: نسبیت مفهومی و وابستگی صدق به اظهارپذیری عقلانی در شرایط ایده‌آل. در این مقاله استدلال خواهد شد که ...  بیشتر