تبیین پاتوس جهت شناخت حیث التفاتیِ پوئتیک

آقای دکتر یونسی؛ علی خالندی شیلان آباد

دوره 13، شماره 52 ، دی 1396، ، صفحه 115-132

https://doi.org/10.22054/wph.2018.8405

چکیده
  «Pathos» یکی از مفاهیمی است که در اندیشۀ ارسطو، غالباً به نفع سایر مفاهیم متقابلش، هیچگاه نتوانسته شأن در خوری پیدا کند. یکی از بنیادی­ترین ِ این تقابل­ها دوگانۀ Logos – Pathos است که با تبعید Pathos به قلمروی غیر Logical و محدود کردن دلالت­های آن به احساس و انفعال، از اهمیت این مفهوم بسیار کاسته است و این در حالی است که در پژوهش­های ...  بیشتر