تحلیلی از شهودگروی اخلاقی هِنری سیجویک و نقدی بر آن

علی اکبر عبدل آبادی

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1390، ، صفحه 103-118

https://doi.org/10.22054/wph.2011.5825

چکیده
  در این مقاله خواهم کوشید که با روشی تحلیلی ـ انتقادی، ابتدا با تکیه بر تحلیل انتقادی هنری سیجویک از اخلاق مبتنی بر فهم عرفی ــ که وی آن را «شهودگروی جزمی‌نگرانه» نامیده است ــ و نیز با بیان اصول اخلاقی‌ای که وی آن‌ها را بدیهی و کاملاً معتبر دانسته است، تحلیلی از مفاد شهودگروی اخلاقی وی به دست دهم و سپس با تأمّلاتی انتقادی در ...  بیشتر