تصویری از زندگی آرمانی در اندیشه رابرت م. آدامز

زهرا خزایی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1389، ، صفحه 131-146

https://doi.org/10.22054/wph.2010.5792

چکیده
  آدامز متفکری مسیحی است که سعی دارد به شیوه‌ای فلسفی، چارچوبی دینی برای اخلاق ارائه کند که به دلیل عدم ابتناء بر باورهای دین خاصی، با صور گوناگون اخلاق دینی سازگار باشد. در این چارچوب، الزامات اخلاقی بر مبنای باور به خداوند، که اصل مشترک همه ادیان الهی است، تفسیر می‌شوند؛ اما خدایی که خیر، زیبایی و عشق نامتناهی است، و دیگر موجودات ...  بیشتر