Introspection and Wittgenstein's View on Private Language Argument

خدیجه حسن بیک زاده؛ میر سعید موسوی کریمی

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1394، ، صفحه 43-58

چکیده
  استدلال زبان خصوصی از مهم‌ترین مباحث دورة دوم فلسفی ویتگنشتاین به‌شمار می‌رود. آنچه در این باب اهمیّت دارد، این مسئله است که آیا انسان می‌تواند در خلوتگاه خود، زبانی اختصاصی ایجاد نماید که الفاظ آن تنها برای خود او معنادار باشد؟ ویتگنشتاین با ارجاع به فقدان شرط معناداری هویّات درونی و احساسات و نیز با ردّ خصوصی بودن الفاظ و عبارات ...  بیشتر

نقد و بررسی نظریة اعتمادگرایی فرایندی در «باور موجه چیست؟»

عبدالله انصاری؛ جلال پیکانی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1389، ، صفحه 109-130

https://doi.org/10.22054/wph.2010.5791

چکیده
  آلوین گلدمن در مقالة «باور موجه چیست؟» به اختصار یکی از جنجالی‌ترین و در عین حال تأثیرگذارترین نظریه‌های توجیه – یعنی نظریة اعتمادگرایی فرایندی- را صورت‌بندی کرده است. در نوشتار حاضر ابتدا تلاش خواهد شد تا نظریة گلدمن در قالبی ساده و همه‌فهم بیان شود. سپس نقاط قوت و ضعف این قرائت از اعتمادگرایی فرایندی مورد سنجش قرار خواهد ...  بیشتر