جایگاه شک در تأسیس نظام فکری دکارت

سید مصطفی شهرآیینی؛ سید محسن آزادی خواه

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1393، ، صفحه 63-78

https://doi.org/10.22054/wph.2014.6144

چکیده
  "دکارت" به‌رغم اینکه در روزگار خود و حتی بعدها متهم به شکاکیت بود اصلاً شکاک نبود؛ بلکه او شک را همچون وسیله‌ای برای غایتی به‌کار می‌برد. او هرکجا از فلسفه و مابعدالطبیعة حقیقی سخن می‌گوید مخاطب را به پاکسازی ذهن از هرچه که می‌شود کمترین تردیدی در آن کرد، فرا می‌خواند. آنچه باید به‌ آن توجه داشته باشیم این است که شک ‌و شکاکیت تنها ...  بیشتر