مبانی مابعدالطبیعی برتری دموکراسی در فلسفة اسپینوزا

بیان کریمی؛ سید مصطفی شهرآیینی؛ یوسف نوظهور

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1397، ، صفحه 85-102

https://doi.org/10.22054/wph.2018.8667

چکیده
  اسپینوزا نخستین و مهم­ترین فیلسوف سیاسی است که دموکراسی را بهترین نوع حکومت قلمداد کرد. برتری دموکراسی در فلسفة سیاسی اسپینوزا بر مبانیِ مابعدالطبیعیِ اندیشة وی مبتنی است. اسپینوزا دربارة سرشت انسان از دو موضع سخن گفته است: از سویی، به تبیین طبیعت­گرایانه­ای از انسان می­پردازد و کُناتوس یا صیانت ذات را نخستین و بنیادی­ترین ...  بیشتر

جایگاه شک در تأسیس نظام فکری دکارت

سید مصطفی شهرآیینی؛ سید محسن آزادی خواه

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1393، ، صفحه 63-78

https://doi.org/10.22054/wph.2014.6144

چکیده
  "دکارت" به‌رغم اینکه در روزگار خود و حتی بعدها متهم به شکاکیت بود اصلاً شکاک نبود؛ بلکه او شک را همچون وسیله‌ای برای غایتی به‌کار می‌برد. او هرکجا از فلسفه و مابعدالطبیعة حقیقی سخن می‌گوید مخاطب را به پاکسازی ذهن از هرچه که می‌شود کمترین تردیدی در آن کرد، فرا می‌خواند. آنچه باید به‌ آن توجه داشته باشیم این است که شک ‌و شکاکیت تنها ...  بیشتر