معرفت‌شناسی نیازمند عمل‌شناسی است

محمد علی عباسیان

دوره 7، شماره 27 ، مهر 1390، ، صفحه 121-135

https://doi.org/10.22054/wph.2011.5834

چکیده
  یکی از مهم‌ترین، و در عین حال پر رونق‌ترین، مباحث در قلمرو معرفت‌شناسی، در پنجاه شصت سال اخیر، پیرامون «ماهیت معرفت قضیه‌‌ای» بوده است. مطابق دیدگاه رایج در میان معرفت‌شناسان «معرفت قضیه‌ای» تحقق نمی‌یابد مگر آ‌نکه «اعتقادی صادق» وجود داشته باشد. این بدان معنی است که اعتقاد صادق به یک قضیه شرط ضروری معرفت به ...  بیشتر