بررسی ادلة جهان‌شناختی در آثار علّامه طباطبایی و مقایسة آن با آراء ابن‌سینا

فروزان راسخی؛ سمیه کلاهدوزان

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1389، ، صفحه 107-129

https://doi.org/10.22054/wph.2010.5812

چکیده
  برهان جهان‌شناختی از جمله براهین اثبات وجود خداست که از زمان افلاطون تا کنون مورد توجّه فلاسفه بوده است. در این مقاله تقریرات جدید علّامه طباطبایی از این براهین، به‌ویژه از برهان علّت و معلول و برهان حرکت و محرّک مورد بررسی قرار گرفته و آراء ایشان در این زمینه با آراء ابن‌سینا مقایسه شده است. به این منظور، براهینی که ابن‌سینا در ...  بیشتر