منطق تعریف در بوته نقد و داوری

موسی ملایری

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1388، ، صفحه 85-102

https://doi.org/10.22054/wph.2009.5777

چکیده
  این مقاله به مبحث تعریف در نظام منطق سنتی می‌پردازد و تلاش می‌کند با بیان انتقادهای وارد بر این نظام و طبقه‌بندی و تحلیل آنها نقاط ضعف و ناکارآمدی مبحث تعریف را نشان دهد و بر آن است که بخش تعریف در منطق سنتی فی الجمله مبحثی بی‌ثمر است که نه به کار تحصیل تعاریف جدید می‌آید و نه می‌تواند تعاریف دانشمندان را در علوم مختلف در خود جای ...  بیشتر

تطبیقی پیرامون قضایای کلی و جزئی در منطق جدید و قدیم

موسی ملایری

دوره 2، شماره 8 ، دی 1385، ، صفحه 31-42

https://doi.org/10.22054/wph.2007.6680

چکیده
  در این مقاله دو مدعای منطق ریاضی، مبنی بر: 1) وجودی بودن همه قضایای جزئیه. 2) شرطی بودن همه قضایای کلیه، نخست مورد بررسی و نقد قرار گرفته، سپس موضع منطق قدیم در این باب مطرح شده است. نتیجه به‌دست آمده آن است که هیچ یک از دو مدعای فوق به صورت موجبه کلیه درست نیست.  بیشتر