نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

در این مقاله دو مدعای منطق ریاضی، مبنی بر: 1) وجودی بودن همه قضایای جزئیه. 2) شرطی بودن همه قضایای کلیه، نخست مورد بررسی و نقد قرار گرفته، سپس موضع منطق قدیم در این باب مطرح شده است. نتیجه به‌دست آمده آن است که هیچ یک از دو مدعای فوق به صورت موجبه کلیه درست نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Implementation of major and minor issues in the new and old logic

نویسنده [English]

  • musa malayeri