منطق شرطی و مبانی فلسفی آن

رضا رسولی شربیانی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1387، ، صفحه 71-83

https://doi.org/10.22054/wph.2009.5761

چکیده
  یکی از پرسش‌های اساسی در منطق این است که چرا ارسطو به «منطقِ شرطی» نپرداخته است؟ او که به عنوان مدوّن منطق شناخته می‌شود چگونه ممکن است به این بحث مهم توجهی نداشته باشد؟ آیا این بی‌توجهی فقط یک غفلت است یا عمدی است و ارسطو دلیلی برای آن دارد؟ ما در این مقاله پس از بررسی منطق شرطی (قضایا و قیاس‌های شرطی) از دیدگاه رواقیون و بیان ...  بیشتر