نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

کتاب «مبانی منطق و روش شناسی» را به‌عنوان مقدمه‌ای لازم و عام برای همه رشته‌ها و مقدمه‌ای خاص برای فراگیری منطق جدید (به‌ویژه کتاب‌های پیش گفته) بشمار می‌آورند. این کتاب از دو مبحث اصلی شامل شش بخش فرعی به ترتیب زیر تشکیل یافته است:
مبحث اول: علم منطق
بخش اول، منطق در زبان: 1- مطالعات زبانشناختی، 2- تعریف منطقی
بخش دوم، منطق قیاسی: 3- منطق گزاره‌ها، 4- منطق محمولات کلاسیک
5- منطق محمولات جدید
بخش سوم، منطق استقرایی: 6- استدلال استقرایی، 7- احتمال استقرایی
مبحث دوم: منطق علم
بخش چهارم، مبانی روش شناسی: 8- مکاتب روش شناسی، 9- روش علمی
بخش پنجم، روش شناسی علوم قیاسی: 10- ساختار علوم قیاسی
11- نظریه و آزمون علوم قیاسی
بخش ششم، روش شناسی علوم استقرایی: 12- ساختار علوم استقرایی
13- نظریه و آزمون علوم استقرایی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

"Foundations of Logic and Methodology"

نویسنده [English]

  • gholamreza zakyani