نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشاه تربیت مدرس

چکیده

به عنوان قاعده، "مقدمه" هر متن یا نسخه معمولا حاوی نکات اساسی و سرنخهائی است که در خطوط و صفحات جلوتر ان متن مورد بررسی قرار میگیرد و حاوی جزئیات بیشتر و مفصلتری خواهند شد. همین گفته در مورد مقدمه همپرسه پولیتیا افلاطون و یا باصطلاح جمهور افلاطون نیز صدق مینماید. گفت و گو ی ذکر شده در باب ساختار و شکلبندی سیاست به زبان و شیوه فلسفی در تمایز از دیگر روشها است. اما این تمام واقعیت نیست زیرا مقدمه متن با یک روایت مذهبی در مورد دینی مدنی و در عین حال خارجی آغاز خواهد شده و به تدریج به فلسفه شهر - دولت یا به عبارتی ساختار کلی ان گسترش مییابد. این مهم ضروری میسازد که نگاه عمیقتری یه این پدیده داشته و سرنخها و نکات پنهان را مورد کاوش قرار دهیم. در این راستا، به نظر می رسد که دو واژه مقدس / غیر مقدس را می تواند برای تمهید چارچوب مفهومی مناسب جهت درک مقدمه بکار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Constitution of Polis through Religion(Politeia 327A-328B)

نویسنده [English]

  • mostafa younesi

چکیده [English]

As a rule, the introduction of scripts usually contains basic hints that through forthcoming lines will be explored and developed in more detail. The same is true about the introduction of Plato’s Politeia or Republic Book One. The mentioned dialogue is about the constitution of polis in philosophical manner, but it does begin with a religious narration about a civic foreign religion and gradually develops into the philosophy of city-state. This occasion makes it necessary to have a deep look at this phenomenon and see what implicit points are contained. In this regard, it seems that the pair hiera / hosia can provide a suitable conceptual framework for ordering and understanding of the introduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plato
  • Republic
  • Polis
  • Religion
  • Hiera
  • Hosia