نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه اصفهان

2 هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

این مقاله بر آن است که به بررسی تطبیقی آزادی اجتماعی از دیدگاه دو فیلسوف و متفکر جهان اسلام و جهان غرب، علامه طباطبائی و کانت بپردازد. در دو بخش نخست دیدگاه علامه و سپس دیدگاه کانت مطرح می شود و در بخش آخر مقایسه و تطبیق نظرگاه ای دو بیان می گردد. علامه آزادی حقیقی را آزادی از همه قیود، جز عبودیت الهی می داند اما کانت آزادی حقیقی را آزادی اراده معرفی می کند. نظر این دو فیلسوف این است که انسان در ابتدا برای تشکیل زندگی اجتماعی مقاومت نشان می دهد اما نهایتا آن را می پذیرد و برای دوام جامعه و برخورداری از آزادی در اجتماع، قانون وضع می کند. علامه معتقد است قانون باید بر اساس توحید، معاد، اصول اخلاقی و مراعات جانب عقل باشد اما کانت اساس آن را اراده انسان و خویشتن راستین او می داند. این دو فیلسوف معتقدند قانون به تنهایی نمی تواند انسان را در برقراری آزادی اجتماعی یاری کند. علامه توحید و ایمان مبتنی بر اخلاق را پشتوانه قانون می داند و کانت قوانین اخلاقی نشات گرفته از عقل محض را لازمه آن معرفی می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Kant's and Allameh Tabataba'i's Views on Social Freedom

نویسندگان [English]

  • hajar nili ahmad abadi 1
  • ali karbasi zadeh 2

چکیده [English]

This paper aims to conduct a comparative study of the views held by Allameh Tabataba'i and Kant on the social freedom. Their views are introduced in the first two parts and compared and contrasted in the last part. Allameh Tabataba'i believes the true freedom to be freedom from all restraints but the submission to God. Kant, however, deems true freedom to be freedom of the will. They both believe that the mankind first resists the establishment of social life but finally accepts it and enacts the law to secure the society and enjoy the social freedom. In Allameh Tabataba'i's belief, the law should be based on monotheism, resurrection, ethics, and reason, while for Kant, freedom of the will and the self constitute the basis for the law. They, however, share the belief that the law by itself could not help the mankind to establish the social freedom. Allameh Tabataba'i declares monotheism and ethical faith as the basis of the law, and Kant deems ethical rules based on pure reason its prerequisite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom
  • Ethics
  • Society
  • authority
  • will
  • God
  • Allameh Tabataba'i
  • Kant