نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه اصفهان

2 هیئت علمی دانشگاه گیلان

چکیده

یکی از پرسش های بسیار مهم در عرصه هنر پژوهی و بلکه اساسی ترین آن ها پرسش از زیبایی و مبانی آن به عنوان پایه گفتمان هنری و زیبایی شناسانه است. با توجه به اینکه هر مکتبی بنا بر چارچوب فکری خود مبانی ویژه ای برای زیبایی شناسی مطرح می کند در این پژوهش تلاش شده مبانی زیبایی شناسی بر اساس دستگاه عرفان اسلامی استخراج و سازماندهی شوند. از آنجایی که وجود و شناخت زیبایی ارکان و مقوم های اصلی زیبایی شناسی هستند در این نوشتار از مبانی زیبایی شناسی عرفانی در حوزه هستی شناختی بحث خواهیم کرد. هر چند این نوشتار در صدد مقایسه بین مبانی زیبایی شناسی در عرفان اسلامی با هنر معاصر نیست اما از خلال مباحث آتی روشن خواهد شد که در بسیاری از موارد عرفان اسلامی دارای ابداعات و مبانی تاسیسی در زیبایی شناسی است که می تواند توجه پژوهندگان فلسفه زیبایی و هنر معاصر را به عرفان اسلامی جلب نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Reflection on Aesthetic-Epistemological Principles of Ibn Arabi's Mystical School

نویسندگان [English]

  • mohammad fanai ahkevari 1
  • ali karimian seyghalani 2

چکیده [English]

The most important question ever posed in the realm of Art Studies investigates the relationship between aesthetic principles and artistic discourse. Taking note of the fact that schools base their definition of aesthetic principles on their intellectual frameworks, the authors of the present paper seek to extract and organize the aesthetic principles which are based on the Islamic Mysticism. This paper addresses mystical aesthetic-epistemological principles since the existence and appreciation of beauty constitute the main foundations of aesthetics. Although this paper is not intended to compare the aesthetic principles of the Islamic Mysticism and contemporary art, it sheds light on the fact that the Islamic Mysticism owns some fundamental principles in aesthetics which could attract the attention of the researchers working in the Philosophy of Beauty and contemporary art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • principles
  • Mysticism
  • aesthetics
  • epistemological principles
  • beauty of God