نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه امام خمینی

2 دانشجوی دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

ژولیا کریستوا، فیلسوف مطرح جریان پست‌مدرنیسم، با قرائتی روان‌کاوانه و زبان‌شناختی از مفاهیم بنیادین فلسفه، در پی ترسیم جهان و سوژه‌ای سیال و در فرآیند است. وی، در تبیین نظریة خویش، از مفهوم "کورا" استفاده می‌کند. این مفهوم که اولین‌بار در رسالة تیمائوس افلاطون برای تشریح فرآیند شکل‌گیری جهان به کار می‌رود، در تفکر کریستوا نسبتی با زبان می‌یابد و به عنوان نخستین خاستگاه سوژه تلقی می‌شود. مقصود این مکتوب توضیح مفهوم "کورا" در اندیشة کریستوا و بیان نسبت آن با کورای افلاطونی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Concept of Semiotic Chora with a Reference to Plato's Timaeus

نویسندگان [English]

  • ali fath taheri 1
  • mehrdad parsa 2

چکیده [English]

The renowned post-modern philosopher,Julia Kristeva, tries to depict the world and flowing subject through her psychiatric and linguistic approach towards the fundamental concepts of philosophy. So, based on the concept of Chora, she tries to explain her theory. This concept was used for the first time in Plato's Timaeus in order to elaborate the development of the world, but in Kristeva's thought it turned out to be the first origin of the subject. This article is an attempt to explain the concept of Chora in Kristeva's thought and it's relevance to Plato's Chora.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chora
  • the Semiotic
  • the Symbolic
  • the Speaking Subject
  • Plato
  • Kristeva