نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دبیر آموزش و پرورش

چکیده

من استعلایی کانت سوژۀ نهایی مطلقی است که بنیاد منطقی معرفت و تجربه را تشکیل می‏‏‏دهد. من استعلایی امری کاملاً سوبژکتیو است که در مقام ضروری‏‏‏ترین و بنیادی‏‏‏ترین رکن معرفت‏‏‏شناسی کانت هر گونه حکم، شهود و تصور، تألیف، مقوله و در یک کلام هر‌گونه معرفت و تجربه را به نحو پیشین همراهی می‏‏‏کند. یکی از مسائل بسیار اساسی و مهم دربارۀ من استعلایی، کارکردهای آن در معرفت‏‏‏شناسی کانت است. این مقاله چهار مورد از کارکردهای من استعلایی کانت را با استناد به دیدگاه‏‏‏های کانت در نقد عقل محض استخراج کرده است که عبارتند از: 1- من استعلایی به شناخت‏‏‏های ما کلیت می‏‏‏بخشد. 2- من استعلایی به شناخت‏‏‏های ما ضرورت می‏‏‏بخشد. 3- من استعلایی به شناخت‏‏‏های ما امکان می‏‏‏بخشد. 4- من استعلایی به واسطۀ فرایند و کنش ترکیب به شناخت‏‏‏های ما وحدت می‏‏‏بخشد. در پایان به این نکته دست یافتیم که کارکرد وحدت‏‏‏بخشی به خاطر بنیادین و اساسی بودن فرایند ترکیب در معرفت‏‏‏شناسی کانت، اساسی‏‏‏ترین کارکرد من استعلایی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Functions of Transcendental Ego in Kant's Epistemology

نویسندگان [English]

  • null null 1
  • behzad hassanpour 2

2 teacher

چکیده [English]

Kant's transcendental ego is the absolute and final subject which constitutes the logical foundation of knowledge and experience. It is completely subjective, and as the most necessary and fundamental element in Kant's epistemology is involved in any judgment, intuition, imagination, synthesis, and category and, in a word, in any kind of knowledge and experience which occurs in a priori way. One of the most important and fundamental problems arising about transcendental ego is that of its functions. In this article, we have extracted four functions of transcendental ego according to Kant's own viewpoints in CPR which as follows: 1- transcendental ego provides our knowledge with universality. 2- It provides necessity for our knowledge. 3- It makes possible our knowledge. 4-It unifies our knowledge through the process and act of synthesis. Finally, we came to the conclusion that the function of unification is the most important and fundamental function due to fundamentality and importance of the process of synthesis in Kant’s epistemology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcendental Ego
  • Universality
  • Necessity
  • Unity
  • Synthesis
استرن، رابرت. (1393). کانت و آموزۀ تألیف، ترجمۀ مهدی محمدی اصل، تهران: بیدگل.
بونژور، لورانس. (1388). دفاع از خرد ناب، ترجمۀ رضا صادقی، تهران: علمی و فرهنگی.
کانت، ایمانوئل. (1370). تمهیدات، ترجمۀ غلامعلی حداد عادل، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
کورنر، اشتفان. (1380). فلسفۀ کانت، ترجمۀ عزت‌الله فولادوند، تهران: خوارزمی.
گاش، جالی. (1386). نظریۀ کانت دربارۀ تألیفی پیشینی، ترجمۀ یوسف نوظهور، دانشگاه تبریز.
یوئینگ، ای. اس. (1388). شرحی کوتاه بر نقد عقل محض کانت، ترجمۀ اسماعیل سعادت خمسه، تهران: هرمس.
Allison, Henry. E. (2004). Kant's Transcendental Idealism, New Haven: Yale University Press.
Caygill, Haward. (1994). A Kant Dictionary, Oxford: Blackwell Reference.
Dicker, Georges. (2004). Kant's Theory of Knowledge, Oxford: Oxford University Press.
Kant, Immanuel. (1964). Critique of Pure Reason, translated by Norman Kemp Smith, London: Macmillan.
Kitcher, Patricia. (1990). Kant's Transcendental Philosophy, Oxford: Oxford University Press.
Leibniz, Gottfreid; Wilhelm, Freiherr Von. (1990). The Monadology, translated by George Montgomery. USA: Doubleday Dell Publishing Group, Inc.
Paton, H.J. (1936). Kant's Metaphysics of Experience, London: George Allen and Unwin Ltd. vol 1-2.
Strawson, P.F. (1995). The Bounds of sense. London: Routledge.
Waxman, Wayne. (2005). Kant and the Empiricists. Oxford: Oxford University Press.