نقد و بررسی ساخته‌انگاری واقع با تکیه بر آرای پل بوقوسیان

فاطمه سعیدی؛ عبدالرسول کشفی

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1393، ، صفحه 93-112

https://doi.org/10.22054/wph.2014.6146

چکیده
  در تصویر کلاسیک از معرفت سه مقولة «واقع» و به‌تبع آن «صدق» و «توجیه» اموری مستقل از ذهن و ذهنیات فاعل شناسا محسوب می­شوند. اما نسبی­گرایان استقلال این امور را از ذهن و ذهنیات فاعل شناسا انکار می­کنند و بر این باورند که هر سه مقوله، یا دست‌کم برخی از آنها با توجه به نیازها، ارزش­ها و علائق اجتماعی شکل می­گیرند ...  بیشتر