روش‌شناسی حکمت اشراق*

محمدعلی دیباجی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1387، ، صفحه 115-132

https://doi.org/10.22054/wph.2009.5764

چکیده
  یکی از مسائلی که جزء بنیادین حکمت محسوب می‌شود چگونگی فهمِ مابعدالطبیعه است. مسئله این است که چگونه و با چه وسیله‌ای می‌توان به فهم مابعد‌الطبیعه نائل شد؟ ارسطو و فیلسوفان مشائی روش برهانی و عقل را راه‌ حل مسئله‌ می‌دانند. اما سهروردی در کنار برهان، از کشف و تأله سخن به میان می‌آورد و از همین جا روش‌شناسی او متفاوت از روش‌شناسی ...  بیشتر