تحلیل وبررسی فایده‌گرایی عمل محور اسمارت

محمد حسین ارشدی؛ سحر کاوندی؛ محسن جاهد

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1394، ، صفحه 43-70

چکیده
  مسائل اخلاقی در سه حوزة: فرااخلاق، اخلاق هنجاری و اخلاق کاربردی مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد. فایده­گرایی یکی از دیدگاه­های مهم در حوزة اخلاق هنجاری است. جی. جی. سی. اسمارت یکی از برجسته­ترین فایده­گرایان عمل­محور بوده و اندیشه­ی وی تا حدّ زیادی متأثر از آراء سیجویک است. اسمارت بیشتر کوشیده است که به دو اشکال رایج علیه فایده­گرایی ...  بیشتر