مقایسۀ «حکمت» در کتاب حکمت با «دِه» در دائو‌ده‌جینگ

حامد نظرپور

دوره 16، شماره 61 ، فروردین 1399، ، صفحه 123-147

https://doi.org/10.22054/wph.2020.44920.1748

چکیده
  یکی از موضوعات محوری در متون مقدس، حکمت است. یکی از کتب قانون ثانی در کتاب‌مقدس، کتاب حکمت (یا حکمت سلیمان) است. توصیف حکمت در این کتاب بسیار شبیه توصیف کتاب دائو‌ده‌جینگ از «دِه» است. هدف این مقاله بررسی حکمت در کتاب حکمت و ده در دائو‌ده‌جینگ و مقایسۀ آن‌ها است. این پژوهش به روش اسنادی و توصیفی-تحلیلی انجام می‌شود. حکمت و ده ...  بیشتر