وسواسِ ذهنی: ناواقع‌گرایانه یا ناعمل‌گرایانه؛ تحلیلی فلسفی از اندیشیدنِ وسواسی

کیوان انصاری؛ مالک حسینی؛ شهلا اسلامی

دوره 18، شماره 70 ، تیر 1401، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/wph.2022.48834.1796

چکیده
  وسواسِ ذهنی -که عموماً بیماری یا اختلالی روانی تلقّی می‌شود- همراه با افکاری است که مکرراً و بی‌آنکه شخصِ مبتلا بر آن‌ها مهاری داشته باشد در ذهن حاضر می‌شوند و اضطرابِ سنگینی ایجاد می‌نمایند. در روان‌شناسی، این افکار به‌عنوانِ افکاری نامعقول که هیچ مبنایِ منطقی ندارند معرفی می‌شوند؛ روان‌پزشکان نیز می‌کوشند تا از طریقِ تجویزِ ...  بیشتر

نسبت تاریخ‌نگاری با مسئلۀ مرجع در عکاسی نزد رولان بارت

معصومه میرسعیدی؛ مالک حسینی؛ شهلا اسلامی

دوره 15، شماره 59 ، مهر 1398، ، صفحه 273-296

https://doi.org/10.22054/wph.2019.35127.1657

چکیده
  تاریخ‌نگاری عینی، به تعبیر دیگر، عینیت‌گرایی در تاریخ‌نگاری  و مسئلۀ وجود مرجع واقعی در عکاسی به ظاهر پیوند آشکاری با هم ندارند، چنان‌که بیشتر جستارهای معاصر که دربارۀ نسبت تاریخ و عکاسی نگاشته شده‌اند با توجه به تعاریف جدید از قابلیت بازنمایی عکاسی و بدون توجه صریح به جریان‌های تاریخ‌نگاری نوشته شده‌اند؛گرچه همگی در نقد ...  بیشتر