اخلاق زیست‌محیطی؛ برخی واکاوی‌های پیش‌نیاز

روح الله رمضانی؛ احمد علی اکبر مسگری

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1392، ، صفحه 83-96

چکیده
  این نوشتار عهده‌دار انجام واکاوی‌هایی است که هر بحثی در اخلاق زیست‌محیطی به‌نحوی مبتنی‌بر آن‌ها‌ست: این واکاوی‌ها تا اندازه‌ای به جایگاه، اهمیت، و نتیجه‌بخشیِ این شاخه از فلسفه و تا اندازه‌ای به روش‌ها، پیش‌انگاشت‌ها، مفهوم‌ها، استدلال‌ها، و دیدگاه‌های مطرح در آن نظر دارد. بر پایة این واکافت‌ها نتایجی ایجابی به‌دست ...  بیشتر