ساختاری پیشنهادی برای حل مسائل اخلاقی در اخلاق مهندسی

شروین میرزایی قاضی؛ مصطفی تقوی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1397، ، صفحه 87-111

https://doi.org/10.22054/wph.2019.25324.1441

چکیده
  در این تحقیق، تلاش بر این است تا راهی برای مقابله با مشکلات و دوراهی‌های اخلاقی در حوزه فناوری پیدا کنیم. ما از روشی استفاده خواهیم کرد که در سال‌های اخیر تحت عنوان شباهتِ طراحی در اخلاق کاربردی معرفی شده است. بر اساس این رویکرد، برای حل مسائل اخلاقی می‌توان از بینش‌ها و ساختارهایی که در فرایندهای طراحی مطرح می‌شوند استفاده کرد. ...  بیشتر