نسبت رؤیت‌پذیری با قدرت در اندیشۀ فوکو

سمیرا رویان؛ صمد سامانیان؛ مسعود علیا

دوره 12، شماره 48 ، دی 1395، ، صفحه 85-104

https://doi.org/10.22054/wph.2017.7509

چکیده
  «رؤیت‌پذیری» به­عنوان یکی از مؤلفه­های اصلی تحلیل­های فوکو جایگاه ویژه­ای در اندیشۀ وی دارد. تأکید او بر رؤیت‌پذیری به عنوان یکی از عوامل اصلی در شکل‌گیری علوم، و همچنین یکی از تکنولوژی­های قدرت، نشان دهندۀ این اهمیت است. استناد بر توصیفات تجسمی در تحلیل‌های فوکو سبب شده است که بسیاری از مفسران وی را فیلسوفی دیداری ...  بیشتر