تحلیل رویکرد کامپیوتری به فلسفه‌ی علم

حمیدضا آیت اللهی؛ ارش موسوی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1384، ، صفحه 23-38

https://doi.org/10.22054/wph.2005.6659

چکیده
  دو جریان عمده در فلسفه‌ی علم قرن بیستم هر یک با ضعف‌هایی مواجه بوده‌اند. مدل منطقی علم فاقد باورپذیری روانشناختی و تاریخی است و مدل تاریخی علم فاقد دقت تحلیلی، فلسفه‌ی کامپیوتری علم بر نهاد جوانی است که اینک، در ابتدای قرن بیست و یکم، می‌کوشد عناصری از هر دوی این رویکردها را در یک مدل کامپیوتری دقیق و باورپذیر از علم تلفیق کند. مقاله‌ی ...  بیشتر