معیار ذوق و اختلافات ذوقی در اندیشة هیوم

علی سلمانی

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1390، ، صفحه 143-159

https://doi.org/10.22054/wph.2011.5827

چکیده
  از آنجایی که هیوم زیبایی را احساسی لذت‌بخش می‌داند که از برخی کیفیات عینیِ محتمل ایجاد می‌شود، برای رفع اختلافات ذوقی نمی‌تواند به کیفیت عینیِ مشخصی اشاره کند. از همین رو او حکم مشترک داوران راستین را به عنوان معیار ذوق مطرح می‌کند. خود هیوم می‌پذیرد که علی‌رغم کارایی این معیار، هنوز دو عاملِ مزاج شخص و آداب و رسوم افراد نوعی نسبی‌گرایی ...  بیشتر