نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

مسئله اذهان دیگر، به عنوان یکی از جدی‌ترین مشکلات معرفت‌شناسی در فلسفه، ریشه در دوگانه‌انگاری دکارت دارد. از آن زمان، راه‌حل‌های متعددی برای این مسئله مطرح شده است، اما این راه حل ها هر یک با مشکلاتی مواجه هستند. در مقابل فلسفه کلاسیک و سنت فلسفه تحلیلی، هایدگر خاستگاه این مسئله و راه‌حل-هایی را که برای پاسخ به آن مطرح شده است همچون بسیاری از مسائل معرفت‌شناختی دیگر، تحلیل نادرست از انسان، جهان و رابطه میان این دو می داند. هایدگر مسئله‌ی اذهان دیگر را از حیطه‌ی معرفت‌شناسی به حیطه‌ی هستی‌شناسی منتقل و منحل می کند. رویکرد او نشان می‌دهد که چطور یک مسئله‌ی غیرواقعی و نامشروع که برخاسته از تحلیل نادرست انسان و جهان و رابطه این دو است، تبدیل به یک معضل معرفتی دامنه‌دار و غیرقابل‌حل شده است. هایدگر نشان می دهد نه تنها این مسئله، بلکه هر نوع مسئله‌ی معرفت-شناسانه‌ی دیگری، تنها در نوع هستی‌شناسی خاصی مجالِ بروز می‌یابد. سوژه‌ی خود‌تنها‌انگار تنها در فلسفه‌ی سنتی است که در تعیین تکلیفش با جهان و دیگران سرگردان می‌ماند. بر اساس تحلیل او، هر انسانی همبود با دیگران است و در زندگی عملی با دیگران مواجه می شود و این مواجهه جایی برای تردید معرفتی در وجود دیگران باقی نمی گذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Heidegger on the Problem of Other Minds

نویسنده [English]

  • Ilham Abbasi

University of Tehran

چکیده [English]

As one of the most serious problems of epistemology, the problem of other minds is rooted in Descartes’ dualism. Since his times, several solutions to the problem have been suggested, but none of them can solve it. In contrary to classic philosophy and analytical philosophy, Heidegger believes that the origin of this problem and provided solutions to respond it, like many other epistemological problems, is the incorrect analysis on human and world and their mutual relations. Instead of addressing to the problem of other minds as an epistemological one, Heidegger refers to the ontological foundations that raise to such problems. By phenomenological study of human and world, Heidegger transfers the problem of other minds from epistemology to ontology. Based on his analysis, all humans are in a public world constituted by a context of life equipments and they encounter others by concerning this world in a pragmatic relation. Such encountering leaves no room for epistemological doubt about others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heidegger
  • Other Minds
  • Dasien
  • intersubjectivity
  • being-in-world