کلیدواژه‌ها = اراده
تعداد مقالات: 7
3. جبر و اختیار از دیدگاه علامه طباطبائی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1392، صفحه 71-82

عبدالله نصری


4. آزادی اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبائی ره و کانت

دوره 8، شماره 31، پاییز 1391، صفحه 55-80

10.22054/wph.2012.5852

هاجر نیلی احمد آبادی؛ علی کرباسی زاده