نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی بنیاد دانشگاه جهان اسلام

چکیده

شهاب‌الدین سهروردی (549-587ق) نماینده اندیشه‌های افلاطون (347؟-427؟ق.م) در فلسفه اسلامی است. او در حکمت اشراق، مقام و اهمیت ارسطو را در فلسفه مشّاء دارد. سهروردی در نوشته‌های خود از افلاطون با عنوان «افلاطون الإلهی» و «إمام الحکما» و تعبیراتی شبیه به این دو استفاده کرده است. او خود را افلاطونی می‌داند. در گزارش وی ز آراء افلاطون غالباً آراء مبتنی بر شهود او نقل شده و گاه که از آراء هستی‌شناسانه او سخن می‌گوید انتهای کلام را به شهود افلاطون از حقایق هستی متصل می‌کند. به نظر سهروردی، افلاطون ذوات ملکوتی را شهود کرده است. وی قائل به مقامی در خور حکیم متأله برای افلاطون است. سهروردی جمع میان افلاطون و زرتشت کرده است. لذا تصریح او به جمع افلاطون و زرتشت بدون مدد وی از دین مبین اسلام ممکن نیست. نقش اساسی دین اسلام در این جمع، به مثابه کمالی است که قابلیّت نظری این جمع را در سهروردی به وجود آورده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Plato in Suhrawardi's Thought

نویسنده [English]

  • hasan seyed arab

چکیده [English]

In Islamic philosophy Suhrawardi (587-549 BC) is a representative figure of Platonic tradition and thought. The position or level that he holds in Illuminationist philosophy is the same as Plato's (427-347 BC) position in peripatetic philosophy. He called Plato in his writings "theosophist Plato" (Aflatun-al-elahi) or "leader of philosophy" (imam-al-hokama) and etc. In fact, Suhrawardi was an impassioned believer of Platonic philosophy. In the report that he has given on Plato's views he considered those ones that are based on intuition. However he also considered Plato's ontological notions, but he finally attached them to Plato's intuition of the existance facts. From his point of view, it seems that Plato had an intuitive awareness of divine essence. Suhrawardi recognized plato as a theosophist, and tried to conjoin Palto's and Zoroaster's thoughts. He used islamic laws for joining these two types of views and representing a combinational new viewpoint.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suhrawardi
  • illuminationist philosophy
  • Plato
  • Ideas
  • theosophy
  • Islamic Philosophy
  • Greek Philosophy